Czy podpisywać ugodę z firmą windykacyjną? Getback, Ultimo, Kruk, Intrum Justitia – PRZECZYTAJ!

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – termin, wzór, formularz
24 maja 2018
Show all

Czy podpisywać ugodę z firmą windykacyjną? Getback, Ultimo, Kruk, Intrum Justitia – PRZECZYTAJ!

Z tego artykułu dowiesz się czy warto zawrzeć ugodę z firmą windykacyjną i co robić kiedy firma windykacyjna dzwoni z propozycja ugody

Zawarcie ugody, w jakiejkolwiek sprawie, z reguły jest korzystne, gdyż pozwala szybko rozwiązać konflikt, nie generuje dodatkowych kosztów wywołanych postępowaniem sądowym oraz oszczędza stronom pozostającym w sporze dodatkowego stresu, jednakże „z reguły” nie oznacza „zawsze”, gdyż zdarzają się propozycje ugodowe, do których podejść należy z dużą ostrożnością i dystansem.

Przykładem takiej ugody, którą przed podpisaniem należy dokładnie sprawdzić i przemyśleć, może być ugoda zaproponowana przez firmę windykacyjną, trudno bowiem uwierzyć w dobre intencje takiej firmy i chęć pomocy dłużnikowi, jeśli działalność firmy opiera się na niespłaconych długach i tylko dzięki nim funkcjonuje.

Otrzymałem z firmy widnykacyjnej ugodę do podpisu i odesłania. Co zrobić?

Firmy windykacyjne stosują różne metody by odzyskać niespłacone długi, niektóre wywołują presję na dłużniku i go zastraszają by szybko spłacił zobowiązanie, a niektóre wręcz przeciwnie, są „przyjacielem” dłużnika i oferują najlepsze możliwe rozwiązanie by rozwiązać problem niespłaconego zadłużenia. Ta druga grupa często już w pierwszym piśmie kierowanym do dłużnika przesyła gotową ugodę do podpisu, która ma gwarantować dłużnikowi spokój i brak negatywnych konsekwencji z powodu niespłaconego długu, rzadko jednak taka ugoda nie posiada drugiego dna.

W sytuacji, gdy firma windykacyjna przesyła ugodę do podpisu należy podejść do niej z dużą ostrożnością i dokładnie przeanalizować jej zapisy, kruczków prawnych w takich umowach bowiem nie brakuje. Przede wszystkim należy ustalić czy dług objęty ugodą faktycznie istnieje, a więc czy rzekomy dłużnik faktycznie jakiegoś zobowiązania nie spłacił, czy też ugoda obejmuje zobowiązanie, które w rzeczywistości zostało uregulowane bądź takie, które uległo przedawnieniu. Następnie, jeżeli już ustalimy, że dług istnieje, bardzo dokładnie sprawdzić należy czy zgadzają się dane podmiotu do którego dług pierwotnie należał i czy prawidłowo została oznaczona umowa na postawie, której dług został wygenerowany.

W przypadku firm windykacyjnych nie rzadko pojawia się problem z wysokością zadłużenia, które jest znacznie przez takie firmy zawyżane, kolejnym krokiem jest więc sprawdzenie czy zgadza się kwota zadłużenia. Firmy windykacyjne niestety nie praktykują, żeby wraz z ugodą przesłać umowę cesji na podstawie, której dług został przejęty, przed podpisaniem ugody należy więc bezwzględnie zwrócić się o przekazanie takiego dokumentu.

Wskazane powyżej elementy w przypadku każdej przesłanej przez firmę windykacyjną ugody sprawdzić należy i jeżeli jakiś zapis jest niezgodny z prawdą bądź w ogóle nie został zawarty, wówczas w żadnym wypadku takiej ugody nie należy podpisywać.

Skutki podpisania ugody z firmą windykacyjną

Ponadto, należy zwrócić uwagę na pozostałe zapisy zaproponowanej ugody, bardzo często bowiem w takich dokumentach firmy windykacyjne „przemycają” postanowienia, które z pozoru są dla dłużnika bezpieczne, lecz tak naprawdę dają później firmie windykacyjnej mnóstwo możliwości. I tak, bardzo często w ugodach pojawia się zapis, że dłużnik zrzeka się zarzutu przedawnienia, co to więc oznacza w praktyce? Taki zapis zawarty w ugodzie powoduje, że dług dłużnika nie będzie ulegał przedawnieniu, jeśli więc dłużnik nie wywiąże się z zawartej ugody i nie spłaci zobowiązania, wówczas firma windykacyjna będzie mogła dochodzić spłaty wierzytelności bez ograniczenia czasowego, taki zapis jest więc bardzo ryzykowny dla dłużnika i ugoda, która taki zapis zawiera nigdy nie powinna zostać przez niego podpisana.

Podpisanie ugody = uznanie długu

Pamiętać ponadto należy, że wysunięta przez firmę windykacyjną propozycja ugody może być w istocie uznaniem długu przez dłużnika. Bardzo często zdarza się, że firma windykacyjna dochodząc spłaty zaległości od dłużnika tak naprawdę nie dysponuje żadnymi dokumentami, które ten dług miałyby potwierdzać, a więc nie ma umowy, która ten dług mogłaby wygenerować, ani żadnego uznania długu ze strony dłużnika, dlatego podpisanie ugody z dłużnikiem jest dla niej tak korzystne.

Jeśli nawet dłużnik nie wywiąże się z warunków zawartej ugody i zaległości nie ureguluje, wówczas, mając uznanie długu, firma windykacyjna może w inny sposób dochodzić spłaty należności, nawet na drodze postępowania sądowego, dlatego z tak wielką ostrożnością należy podchodzić do propozycji ugodowych firm windykacyjnych.

Dla takich firm zawarcie ugody tak naprawdę nie jest żadnym interesem, a najczęściej sprowadza się to do gromadzenia dowodów na późniejszy etap, być może sądowy, egzekucji, gdy z zawartej ugody dłużnik się nie wywiąże.

Otrzymałeś nakaz zapłaty na kwotę wyższą niż 10.000zł – zleć prowadzenie sprawy profesjonalnej Kancelarii Adwokackiej która specjalizuje się w antywindykacji, sprawach przeciwko bankom, firmom udzielającym kredytów chwilówek itp.

Pamiętaj, że masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu od wyroku lub nakazu zapłaty.

Napisz do nas za pomocą formularza kontaktowego i uzyskaj PORADĘ ZA DARMO

ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *