Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – termin, wzór, formularz

Czy podpisywać ugodę z firmą windykacyjną? Getback, Ultimo, Kruk, Intrum Justitia – PRZECZYTAJ!
24 marca 2018
Jak napisać i wnieść do sądu sprzeciw od nakazu zapłaty?
24 lipca 2018

Z tego artykułu dowiesz się co zrobić gdy dostaniesz nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz jak skutecznie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Złudne jest myślenie dłużnika polegające na tym, że skoro bank, bądź inny wierzyciel, od pewno czasu milczy i nie upomina się o spłatę pożyczonej kwoty, to zapewne sobie „odpuścił” i można spać spokojnie. Nic jednakże bardziej mylnego, wierzyciel ma wiele możliwości, aby na drodze prawnej rozpocząć egzekucję należnego świadczenia nawet bez wiedzy dłużnika, nie małe więc zdziwienie u dłużnika wywołuje np. wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty, który został mu doręczony pocztą.

Ważne jednakże jest, żeby w takiej sytuacji nie panikować, lecz podjąć należy odpowiednie kroki, dłużnikowi w końcu też określone prawa przysługują, zaś samo zniwelowanie skutków wydanego nakazu zapłaty wcale trudne nie jest, trzeba tylko o kilku kwestiach pamiętać.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu i co do zasady, w postępowaniu tym rozpoznawane są drobne sprawy w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Otrzymałeś nakaz zapłaty na kwotę wyższą niż 10.000zł – zleć prowadzenie sprawy profesjonalnej Kancelarii Adwokackiej która specjalizuje się w antywindykacji, sprawach przeciwko bankom, firmom udzielającym kredytów chwilówek itp.

Pamiętaj, że masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu od wyroku lub nakazu zapłaty.

Napisz do nas za pomocą formularza kontaktowego i uzyskaj PORADĘ ZA DARMO

ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

Samo złożenie pozwu również nie jest skomplikowane, pozew w tym przypadku musi oczywiście spełniać warunki formalne pisma procesowego oraz tradycyjnego pozwu oraz powinien wskazać dowody na poparcie podnoszonych twierdzeń, co jednak ciekawe, samych dowód nie dołącza się do pozwu.

Nie trudno więc wyobrazić sobie sytuację, że powód w postępowaniu upominawczym domaga się zasądzenia kwoty znacznie wyższej niż faktyczna wysokość długu i o czym wiedzieć należy, sąd wyda najpewniej nakaz zapłaty w którym zobowiąże pozwanego właśnie do zapłaty tej zawyżonej kwoty, jeżeli bowiem do pozwu żadnych dowodów się nie dołącza to wystarczy napisać przekonujące uzasadnienie dochodzonego roszczenia i wówczas sąd nakaz zapłaty bez najmniejszych problemów wyda.

Co również istotne, na co niestety rzadko zwraca się uwagę, sądem właściwym do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym, czyli tzw. e-sądem, jest Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie, a więc jeden sąd na całą Polskę, orzekający w nim sędziowie oraz referendarze nie mają zatem fizycznej możliwości, aby każdą sprawą dokładnie przeanalizować i zastanowić się nad zasadnością powództwa.

W sytuacji więc, gdy dłużnik otrzyma nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powinien wnieść od takiego nakazu sprzeciw, gdyż jeśli nawet dochodzona przez wierzyciela kwota jest zasadna, zyska w ten sposób trochę czasu zanim zostanie przez sąd zobowiązany do uregulowana należności.

Termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Sprzeciw wnieść należy w terminie 14 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty, w momencie odbioru korespondencji z nakazem, dobrze jest więc odnotować sobie jej datę, w ten sposób łatwo można uniknąć wątpliwości co do terminu złożenia sprzeciwu i z łatwością można będzie go dochować. Sprzeciw również nie wymaga, aby załączać do niego dowody, istotne jednak jest, żeby w treści sprzeciwu jasno wyartykułować, że z wydanym nakazem się dłużnik nie zgadza i że go zaskarża w całości.

Oczywiście nie można zapomnieć o tym, że sprzeciw musi również zawierać informacje pozwalające ustalić od którego nakazu zapłaty jest on wniesiony, podać zatem trzeba strony, sygnaturę akt, sąd właściwy do rozpoznania sprawy oraz uzasadnienie sprzeciwu. Sprzeciw należy również podpisać i wysłać go w dwóch egzemplarzach do sądu. W niektórych przypadkach, gdy np. dłużnik wnoszący sprzeciw zapomni go podpisać lub wyśle do sądu tylko jeden jego egzemplarz, sąd wezwie do usunięcia takiego braku i jeżeli dłużnik brak uzupełni, wówczas sprzeciw uznaje się za prawidłowo wniesiony w pierwotnym terminie. Pamiętać jednak należy, że jeżeli nie zostanie zachowany przez dłużnika termin do wniesienia sprzeciwu to wówczas nakaz się uprawomocni i dłużnik nie będzie mógł „bronić” się przed nim poprzez sprzeciw.

Co się stani po prawidłowym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu, nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do rozpoznania do sądu według właściwości ogólnej. W takim więc przypadku sprawa zainicjowana pozwem złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym trafia na wokandę sądu, sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania dłużnika, i wówczas postępowanie toczy się już w normalnym trybie, a więc należy przedstawić dowody oraz powołać świadków. Sąd wówczas również dokładnie przeanalizuje sprawę, wysłucha każdej ze stron.

Jeśli więc wierzyciel dochodził w elektronicznym postępowaniu upominawczym kwoty zbyt wysokiej, nie uzasadnionej stanem faktycznym, wówczas z całą pewnością sąd po przeprowadzeniu postępowania nie zasądzi kwoty, która zasadna nie jest, jeśli natomiast kwota dochodzona w postępowaniu upominawczym jest jednak zasadna, wówczas dłużnik zyska przynajmniej trochę czasu, by swój dług spłacić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *