Wypowiedzenie umowy kredytu i pożyczki. Co zrobić, gdy banki lub „chwilówki” wzywają do zapłaty i grożą pozwem?

Jak napisać i wnieść do sądu sprzeciw od nakazu zapłaty?
24 lipca 2018
Czy bank może sprzedać dług? Tak, ale możesz na tym tylko zyskać.
1 września 2018
Show all

Wypowiedzenie umowy kredytu i pożyczki. Co zrobić, gdy banki lub „chwilówki” wzywają do zapłaty i grożą pozwem?

Otrzymałeś wypowiedzenie umowy kredytu lub pożyczki z banku albo firmy pożyczkowej? Zastanawiasz się kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu lub co zrobić gdy bank wypowie umowę kredytu hipotecznego? Czy bank może cofnąć wypowiedzenie kredytu. Na te pytania odpowiemy w tym wpisie.

Banki i różnego rodzaju „chwilówki” na okrągło kuszą niesamowicie korzystnymi warunkami kredytów lub pożyczek, formalności sprowadzając wręcz do minimum. Zasada jednak, zarówno w jednym jak i w drugim przypadku jest taka sama, jeśli zdecydowałeś się na kredyt/pożyczkę to musisz ją spłacić w terminie, w przeciwnym wypadku konsekwencje będą bardzo dotkliwe i sprawa finalnie trafi do sądu.

Z reguły godzimy się z tym, że jeżeli jakaś instytucja udzieliła nam kredytu lub pożyczki to spłata tego zobowiązania jest oczywista i podmioty te mają prawo dochodzić spłaty swych należności, gdyż ta kwota faktycznie została kredytobiorcy przekazana, wiedzieć jednakże należy, że zarówno banki, jak i „chwilówki”, nie zawsze zachowują się zgodnie z prawem wobec swoich klientów, może się więc okazać, że oczywisty obowiązek spłaty kredytu/pożyczki, w rzeczywistości taki oczywisty nie jest.

Przede wszystkim zwrócić uwagę należy, że kredyt udzielony przez bank podlega innym regulacjom prawnym niż pożyczka udzielona przez „chwilówkę”, dlatego ewentualne wypowiedzenie umowy przez te podmioty i windykacja, będzie odbywała się na innych zasadach.

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu

Działalność banków podlega regulacjom zwartym w ustawie prawo bankowe i właśnie te przepisy stosować należy w przypadku wypowiedzenia umowy. Zgodnie z powołanymi przepisami, jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. W wezwaniu bank ponadto informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Natomiast, w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu. Termin wypowiedzenia, o ile strony nie określą w umowie dłuższego terminu, wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy – 7 dni.

Co należy zrobić gdy bank wypowie umowę kredytu

W sytuacji więc, gdy bank wypowiedział umowę kredytu z powodu braku terminowej spłaty, warto zwrócić uwagę na warunki formalne tego wypowiedzenia, gdyż jeśli bank naruszył w tym zakresie obowiązujące przepisy, skutecznie można kwestionować prawidłowość dokonanego wypowiedzenia. W pierwszej kolejności należy więc sprawdzić, czy korespondencja z banku została przesłana listem poleconym, jeżeli nie i bank wysłał wezwanie do zapłaty bądź wypowiedzenie umowy listem zwykłym, wówczas nie możemy mówić, że te czynności zostały prawidłowo dokonane skoro bank żadnym potwierdzeniem podjęcia działań w takiej sytuacji nie będzie dysponować i taką korespondencję można po prostu zignorować.

Przeczytaj także:

Kredyt złotówkowy jak kredyt we frankach – klauzule niedozwolone w kredycie złotówkowym prawomocna wygrana sprawa o dług 155.289,48 zł

Co zrobić gdy bank wypowie umowę i pozywa lub sprzedaje dług

Żeby wypowiedzenie umowy przez bank było skuteczne muszą zostać warunki wskazane w ustawie, które zostały przytoczone powyżej, jeżeli więc bank ich nie wykonał bądź nie dysponuje dowodami na potwierdzenie ich wykonania, jest duża szansa, że w sądzie uda się zakwestionować prawidłowość dokonanego wypowiedzenia i można zyskać nieco czasu. Jeśli jednak bank wypowiedzenia umowy dokonał prawidłowo i zamierza nas pozwać lub sprzedać dług, warto dokładnie przeanalizować otrzymane dokumenty i upewnić się czy otrzymane wypowiedzenie dotyczy właściwej umowy oraz czy wypowiedzenia dokonała osoba, która była do tego uprawniona, jeżeli nie, wówczas również można kwestionować prawidłowość dokonanego rozwiązania umowy.

Wypowiedzenie umowy pożyczki i wezwanie do zapłaty „chwilówki”

W przypadku pożyczek z „chwilówek” sytuacja wygląda nieco inaczej, gdyż te podmioty nie podlegają ustawie prawo bankowe, zatem wypowiedzenie przez nie umowy w przypadku zalegania z płatnościami następuje bardzo szybko i nie jest ograniczone przepisami prawa.

„Chwilówka” składa pozew do sądu co zrobić?

Po wypowiedzeniu umowy, „chwilówki” stosunkowo szybko mogą uzyskać nakaz zapłaty, zaś jedyną obroną dłużnika jest w takim przypadku złożenie sprzeciwu. W sprzeciwie należy odnieść się do twierdzeń instytucji, która pożyczki udzieliła i uwagę zwrócić należy przede wszystkim na wysokość dochodzonej kwoty oraz na konstrukcję samej umowy.

W przypadku „chwilówek” nie rzadko okazuje się, że kwota dochodzona pozwem została w sztuczny sposób podwyższona, poprzez doliczenie różnego rodzaju opłat, prowizji i kar, które tak naprawdę zasadne nie są, w sprzeciwie należy więc zwrócić na to uwagę.

Praktyka pokazuje również, że w umowach „chwilówek” bardzo często pojawiają się zapisy, które uznawane są za postanowienia niedozwolone, tzw. klauzule abuzywne, jeśli więc taki zapis został zawarty w umowie to nie powinny być one stosowane wobec konsumenta, warto więc w sprzeciwie te postanowienia niedozwolone wskazać i je kwestionować, gdyż to głównie na podstawie takich niedozwolonych zapisów pożyczkobiorca obciążany jest dodatkowymi kosztami, z których sobie nawet nie zdawał sprawy w momencie zawierania umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *