Czy bank może sprzedać dług? Tak, ale możesz na tym tylko zyskać.

Wypowiedzenie umowy kredytu i pożyczki. Co zrobić, gdy banki lub „chwilówki” wzywają do zapłaty i grożą pozwem?
25 sierpnia 2018
Jak napisać wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.
11 września 2018
Show all

Czy bank może sprzedać dług? Tak, ale możesz na tym tylko zyskać.

Bank wypowiedział umowę i sprzedał dług firmie windykacyjnej. Firma windykacyjna dzwoni oraz straszy pozwem a być może już dostałeś pozew i zastanawiasz się co zrobić.  Przeczytaj ten artykuł i działaj. 

Firmy windykacyjne rosną jak grzyby po deszczu, pomimo głośnych afer i upadku gigantów tej branży, jak chociażby GetBack, dlatego jeśli kredytobiorca zaprzestanie spłacać zaciągnięty kredyt, jest duża szansa, że wcześniej czy później jego dług właśnie do takiej firmy trafi i będzie przez nią egzekwowany.

Co zrobić gdy bank sprzeda nasz dług? Czy bank może sprzedać dług?

Wbrew pozorom takie rozwiązanie nie jest jednak dla dłużnika najgorsze, gdyż jeśli dłużnik będzie wiedział z jakich możliwości skorzystać, może on skutecznie ograniczyć, a nawet zupełnie uniemożliwić egzekucję długu.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że możliwość sprzedaży długu przez bank firmie egzekucyjnej wynika z regulacji zawartej w Kodeksie cywilnym, która stanowi, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Ponadto, w umowach o kredyt bankowy zwykle znajduje się zapis, że wierzytelność może zostać sprzedana, zatem sprzedaż długu podmiotowi trzeciemu jest jak najbardziej możliwa i zgodna z prawem. Kolejną natomiast kwestią jest na jakim etapie dług został sprzedany.

Kiedy bank może sprzedać dług

Nie rzadko zdarzają się sytuacje, gdy bank postanawia pozbyć się długu w stosunkowo krótkim czasie po zaprzestaniu spłacania kredytu przez kredytobiorcę, kiedy tak naprawdę ograniczył się do jednokrotnego lub dwukrotnego ponaglenia dłużnika do spłaty, w takim więc przypadku firma windykacyjna będzie mieć duże pole do popisu, gdyż najpewniej windykacja prowadzona będzie poprzez wysyłanie ponagleń, sms-ów, telefonów czy nawet wizyty terenowej windykatora, pamiętać jednakże należy, że działania te mają przede wszystkim na celu wywarcie presji na dłużniku i zmęczenie go ciągłym przypominaniem o długu by go wreszcie zapłacił, jeśli jednak firma windykacyjna na żądanie dłużnika nie przedstawi stosownych dokumentów świadczących o przejęciu długu, wówczas żądania zapłaty wysuwane przez firmę windykacyjną nie znajdują uzasadnienia. Nie można jednakże również wykluczyć, że po pewnym czasie firma windykacyjna zdecyduje się sprawę przeciwko dłużnikowi skierować do sądu.

Sprzedaż długu może także zostać dokonana w momencie, gdy bank uzyskał nakaz zapłaty względem dłużnika lub gdy wystawiony został bankowy tytuł egzekucyjny. Pamiętać jednakże należy, że obecnie, a ściślej od 27 listopada 2015 r., banki nie mają możliwości wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych, gdyż przepisy w tym zakresie zostały uznane za niezgodne z Konstytucją, jeśli jednakże bank przed zmianą przepisów wystawił bankowy tytuł egzekucyjny, na tej podstawie prowadził egzekucję i następnie sprzedał roszczenie, dłużnik musi pamiętać, że firma windykacyjna, która taki dług odkupiła, nie może kontynuować egzekucji prowadzonej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, gdyż tylko banki taką możliwość posiadały. Firma windykacyjna w takim więc przypadku powinna wystąpić do sądu przeciwko dłużnikowi by uzyskać nakaz zapłaty, tylko na takiej podstawie możliwe jest prowadzenie dalszej egzekucji na rzecz nowego wierzyciela. 

Przeczytaj także:

Kredyt złotówkowy jak kredyt we frankach – klauzule niedozwolone w kredycie złotówkowym prawomocna wygrana sprawa o dług 155.289,48 zł

Sprzedaż długu na etapie egzekucji prowadzonej przez komornika

Inaczej jeszcze sytuacja będzie się kształtować, gdy bank sprzeda dług już na etapie egzekucji prowadzonej przez komornika. Zdarza się bowiem, że bank dług sprzeda, lecz zapomni o tym fakcie poinformować komornika, który nadal prowadzi egzekucję na rzecz banku. Komornik w takiej więc sytuacji prowadzi egzekucję na rzecz podmiotu, który formalnie nie jest już wierzycielem. Dłużnik powinien więc o tym fakcie poinformować komornika, a ten z kolei powinien egzekucję umorzyć, zaś bank powinien oddać dłużnikowi te wszystkie pieniądze, które zostały od niego wyegzekwowane od dnia cesji wierzytelności do dnia umorzenia egzekucji. Dłużnik w takiej sytuacji może zatem wystąpić z powództwem opozycyjnym w którym wysunie żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości.

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stanowią bowiem, że z takim powództwem dłużnik może wystąpić m.in. wtedy, gdy po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane, niewątpliwie takim więc zdarzeniem jest zmiana osoby wierzyciela na którego tytuł wykonawczy został wystawiony.

Jeżeli po tak wstrzymanej egzekucji bank będzie uchylał się od zwrotu dłużnikowi świadczeń, które pobrał po dniu dokonania cesji wierzytelności, wówczas dłużnik może wystąpić do banku z powództwem z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, z kolei firma windykacyjna, która dług przejęła będzie mogła żądać przeniesienia na nią klauzuli wykonalności, lub, w przypadku, gdy wystawiony był bankowy tytuł egzekucyjny, będzie musiała wystąpić przeciwko dłużnikowi z powództwem o zapłatę.

Bank sprzedał Twój dług. Zobowiązanie jest większe niż 10.000zł – zgłoś się po darmową poradę prawną do profesjonalnej kancelarii adwokackiej. Skontaktuj się z nami i prześlij nam swoją umowę kredytową do analizy. 

Otrzymałeś nakaz zapłaty na kwotę wyższą niż 10.000zł – zleć prowadzenie sprawy profesjonalnej Kancelarii Adwokackiej która specjalizuje się w antywindykacji, sprawach przeciwko bankom, firmom udzielającym kredytów chwilówek itp.

Pamiętaj, że masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu od wyroku lub nakazu zapłaty.

Napisz do nas za pomocą formularza kontaktowego i uzyskaj PORADĘ ZA DARMO

ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *