Antyegzekucja – wstrzymanie działań komornika

W ramach usługi antyegzekucji w imieniu Klientów składamy skargi na czynność komornika, wytaczamy powództwa przeciwegzekucyjne, korespondujemy z komornikiem i wierzycielem.

Jeśli działania komornika naruszają Twoje prawa skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza lub telefonicznie. W ciągu doby dokonamy wstępnej, bezpłatnej analizy sprawy i zaproponujemy możliwe rozwiązania.

Pamiętaj! Komornik nie jest bezkarny. Czynność komornika można zaskarżyć w terminie tygodniowym od daty jej dokonania.

Jak się rozliczamy?

Ustalenie wynagrodzenia następuje w oparciu o obowiązujący cennik.

 

Podjęcie współpracy z naszą Kancelarią pozwoli Państwu uniknąć zapłaty długów nienależnych lub przedawnionych. Oferujemy Państwu każdorazowo indywidualnie dobrany zestaw czynności.

 

Oferta Kancelarii kierowana do dłużników obejmuje:

  • zabezpieczenie majątku przed bezprawną egzekucją,
  • wszelkie zgodne z prawem czynności prowadzące do zakwestionowania zasadności dochodzonych roszczeń – środki zaskarżenia, sprzeciwy, skargi na czynność komornika,
  • weryfikację sprawy pod kątem przedawnienia,
  • negocjacje z wierzycielem warunków spłaty,
  • zawieranie w imieniu Klienta porozumień z wierzycielami,
  • reprezentowanie dłużnika w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych,
  • sporządzanie pism procesowych, wniosków, podań,
  • wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne,
  • sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym konsumenckiej.

 

Jeżeli mają Państwo długi i nie mogą sobie poradzić z ich terminowym regulowaniem zapraszamy do skorzystania  z bezpłatnej konsultacji telefonicznej z naszym doradcą.