Przedawnienie długu

6 lipca 2019

Przedawnienie długu w banku i u windykatora, czyli od kiedy dłużnik może spać spokojnie?

Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego terminu, dłużnik może skutecznie uchylić się od spłaty zaległości wskazując, że minął okres w ciągu którego wierzyciel mógł dochodzić zaspokojenia […]