Oferta

Antywindykacja i oddłużanie (upadłość konsumencka)

Rozwiązywanie problemów z wypłacalnością przedsiębiorców i konsumentów, legalne przeciwdziałanie windykacji oraz egzekucji komorniczej.

 • Upadłość konsumencka – zupełne oddłużanie osób fizycznych, trwałe unicestwianie zadłużenia
 • Obalanie powództw sądowych– pisma procesowe, odpowiedzi na pozwy, dobór argumentacji merytorycznej oraz materiału dowodowego
 • Zaskarżanie nakazów zapłaty z e-sądu– walka z firmami windykacyjnymi i funduszami sekurytyzacyjnymi
 • Ujawnianie tzw. oszustw sądowych– obrona dłużnika poprzez wykazanie, że prawomocny wyrok przeciw niemu zapadł w wyniku przestępstwa wprowadzenia sądu w błąd
 • Negocjacje z wierzycielami– bankami, podmiotami windykacyjnymi i osobami prywatnymi
 • Ochrona antywindykacyjna nieruchomości– zabezpieczenie majątku przed przyszłą lub już prowadzoną egzekucją
 • Ochrona antywindykacyjna dochodów– pensji pracowniczych, zysków z działalności gospodarczych, dywidend itp.
 • Sprawy karne – obalanie zarzutów– obrona dłużników przed działaniami prokuratury
 • Zwalczanie przestępstw na szkodę wierzycieli– zastraszenia, stalking windykacyjny, naruszanie miru domowego, nielegalne eksmisje, wyłudzenia spłaty nieistniejących długów, przestępstwa związane z egzekucją komorniczą i procesami sądowymi
 • Opóźnianie egzekucji komorniczych– legalne opóźnianie egzekucji i zaskarżanie działań komorników
 • Wykazywanie nielegalnego charakteru działań komorników– sprzedaży mienia dłużnika poniżej prawem dozwolonej wartości, naliczania zawyżonych kosztów komorniczych, naruszania procedur itp.
 • Przejmowanie korespondencjidłużnika prowadzonej z wierzycielami, firmami windykacyjnymi i komornikami
 • Inne legalne działania o charakterze antywindykacyjnym