Skuteczna antywindykacja krok po kroku

  • Analizujemy dokumenty dłużnika.
  • Podejmujemy decyzję co do zastosowania właściwego rozwiązania prawnego.
  • Sporządzamy i składamy w sądzie odpowiednie pismo procesowe.
  • Zastępujemy Naszych Klientów przed sądami.
  • Po uzyskaniu satysfakcjonującego rozstrzygnięcia nadzorujemy, aby firma windykacyjna nie sprzedała fikcyjnego zobowiązania innej firmie do dalszej windykacji już nieistniejącego zobowiązania.
  • W razie konieczności występujemy do Sądu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności