Sprzeciw od nakazu zapłaty

W celu uchylenia się od obowiązku zapłaty przedawnionego długu, w sprawie w której Sąd wydał nakaz zapłaty, należy wnieść do Sądu sprzeciw i podnieść w nim zarzut przedawnienia. Nie lekceważ korespondencji otrzymanej z Sądu, bowiem możliwość skutecznej obrony zależy od podjęcia określonych działań w określonych przez prawo terminach. W przypadku nakazu zapłaty masz na to 14 dni od otrzymania nakazu z Sądu.

 

  1. Dokonamy bezpłatnej analizy pozwu , nakazu zapłaty / wyroku
  2. Zaopiniujemy zasadność złożenia sprzeciwu / zarzutów do nakazu
  3. Sporządzimy sprzeciw  lub odpowiedź na pozew.

 

Co w przypadku gdy o wydanym nakazie zapłaty dowiedziałeś się od komornika?

Często zdarza się że dłużnicy nie wiedzą o toczącym się postępowaniu sądowym, ponieważ korespondencja w sprawie kierowana jest na nieaktualny adres, wskazany przez wierzyciela w pozwie. Może to doprowadzić do uprawomocnienia się nakazu zapłaty w sprawie, o której dłużnik nie wiedział. W takiej sytuacji dłużnicy dowiadują się o sprawie od komornika, dopiero na etapie egzekucji (np. uzyskując informację o zajętym rachunku bankowym).

 

Pamiętaj, nawet w takiej sytuacji masz szansę obrony

Zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowania w takim wypadku istnieje możliwość złożenia wniosku o przywrócenie uchybionego terminu do zaskarżenia nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu, w którym nie uczestniczyłeś. W takim wypadku masz jednak zaledwie 7 dni na podjęcie działań, licząc od dnia kiedy uzyskałeś wiedzę o wszczętej egzekucji.

 

Kancelaria adwokatów i radców prawnych

Twoja sprawa będzie prowadzona tylko przez adwokatów lub radców prawnych posiadają bogate doświadczenie w sprawie długów przedawnionych. Mogą zająć się Twoją sprawą i przygotować oraz wnieść w Twoim imieniu sprzeciw od nakazu zapłaty z zarzutem przedawnienia. Ocenione przez naszych prawników długi jako przedawnione w 100 % kończą się uchyleniem nakazu zapłaty i brakiem obowiązku zapłaty zasądzonych należności.

Jeżeli dostałeś nakaz zapłaty z sądu wypełnij formularz. Przeprowadzimy analizę Twoich dokumentów w ramach Darmowej Analizy Dokumentów. Jeżeli twój nakaz będzie przedawniony, bądź będzie miał wady formalne napiszemy Sprzeciw od Nakazu Zapłaty. Nie poniesiesz kosztów ponieważ swoje wynagrodzenie pobieramy od strony przeciwnej.

 

Ważne informacje:

Ile mamy czasu po uzyskaniu nakazu?

W momencie odebrania przez nas sądowego nakazu zapłaty mamy 14 dni na zapłacenie należnej kwoty wraz z kosztami sądowymi lub wniesienie do sądu zarzutów (w przypadku nakazu wydanego w postępowaniu nakazowym) lub sprzeciwu (w przypadku nakazu wydanego w postępowaniu upominawczym). Termin 14 dni liczony jest od dnia odebrania nakazu do dnia bezpośredniego złożenia w sądzie lub wysłania sprzeciwu/zarzutów listem poleconym. Niniejszy termin wynika z kodeksu postępowania cywilnego.

Brak jakichkolwiek kroków z naszej strony w terminie 14 dni poskutkuje uprawomocnieniem się nakazu co da prawo wierzycielowi do skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego i narazi nas na dodatkowe, niepotrzebne koszty komornicze.

 

Co się dzieje po podjęciu kroków w celu obrony?

Jeśli złożony przez nas sprzeciw lub zarzuty zostaną złożone prawidłowo i w ustawowym terminie, nakaz zapłaty traci moc a sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy,

Jeżeli w naszej opinii nakaz zapłaty wydany został niesłusznie warto się bronić. Często pozwani wygrywają sprawy po złożeniu środka zaskarżającego nakaz i skierowaniu sprawy przez sąd do postępowania zwykłego.

Sąd doręczając pozwanemu nakaz zapłaty dodatkowo poucza go o kilku kwestiach. Najistotniejszą z nich jest fakt, iż jako pozwani musimy przedstawić wszystkie dowody, fakty i zarzuty jakimi na daną chwilę dysponujemy. Jeżeli tego nie zrobimy sąd pominie wszelkie spóźnione dowody i twierdzenia. Jedyną linię obrony jest udowodnienie przed sądem faktu, że wystąpiły wyjątkowe okoliczności, które uniemożliwiły zgłoszenie dowodów w sprzeciwie.

Pouczenie zamieszczone w nakazie zapłaty ma na celu uświadomienie pozwanego, szczególnie takiego który występować będzie bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego, że konsekwencje zatajenia wszelkich faktów, dowodów i zarzutów będą dla niego bardzo niekorzystne.